Facebook| Twitter Skriv ut

Regionale PBL-samlinger, Valdres og Nord- og Midt- Gudbrandsdal

Det er nå åpnet opp for påmelding for samlingen i Valdre 16. november og i Nord- og Midt- Gudbrandsdalen den 17. november. 

Politikere, administrativ ledelse og planleggere i kommunene inviteres til veiledningssamling om kommunal planlegging.

Målet for veiledningssamlingene om kommunal planlegging er å oppnå felles forståelse for utfordringer og muligheter i planleggingen som grunnlag som videre samhandling. Det er spesielt viktig at politikere som ikke er godt kjent med planarbeid, deltar. Hovedformålet er å bevisstgjøre politikerne på kommunens rolle som planmyndighet, høyne kvaliteten på planleggingen og legge til rette for dialog mellom kommunene og regionale myndigheter.

Linkt til påmelding hos Oppland fylkeskommune

Publisert 02.11.2016 Sist endra 02.11.2016