Facebook| Twitter Skriv ut

Rundskriv om endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-6/17 gitt en oversikt over vedtatte endringer i plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Endringene trer i kraft 1. juli 2017.

Lenke til Rundskriv H-6/17

Publisert 30.06.2017 Sist endra 30.06.2017