Facebook| Twitter Skriv ut

Temamøte i regionalt planforum

Det inviteres med dette til temamøte i regionalt planforum tirsdag 12 april 2016. Tema for møte er kommunal planstrategi.

Mange kommuner har startet opp arbeidet med kommunal planstrategi for neste periode, og det er nyttig med en dag med erfaringsutveksling og drøfting av problemstillinger.

 Påmelding til wibeke.borresen.gropen@oppland.org innen 5 april.

Sted: Scandic Victoria, Lillehammer

 Foreløpig program finner dere her: http://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/planlegging/regionalt-planforum/moter-regionalt-planforum-2016/

Publisert 06.04.2016 Sist endra 05.04.2016