Facebook| Twitter Skriv ut

Uttalefrister for reguleringsplaner og dispensasjoner

Med flere fridager og sommerferie foran oss, minner vi om at uttalefrister må ta hensyn til ferier. Varsles f.eks. oppstart like før sommerferien, bør man utvide uttalefristen med tre uker, jfr. T-1490 Reguleringsplan.

Merknadsfrist er minst 6 uker ved

  • oppstart av reguleringsplaner som omfattes av KU-forskriften m/forslag til planprogram (pbl § 12-9).
  • forslag til reguleringsplan (pbl § 12-10).

Ved varsel om oppstart av reguleringsplan uten planprogram på høring, er kravet at det gis rimelig merknadsfrist. Rimelig frist vil være å sette merknadsfristen til minst 4 uker  (T-1490 Reguleringsplan). Fristen på 4 uker gjelder også ved høring i forbindelse med mindre endringer av reguleringsplan samt dispensasjon fra plan, jfr. byggesaksforskriften § 7-5.   

Publisert 06.05.2016 Sist endra 06.05.2016