Facebook| Twitter Skriv ut

Uttalefrister i ferietider

I disse sommerferietider minner vi om at uttalefrister ved oppstart og høring/offentlig ettersyn må ta hensyn til ferier! Varsles f.eks oppstart like før sommerferien, bør man utvide uttalefristen,  jfr. Reguleringsplanveileder og Veileder Kommuneplanens arealdel. 

-

Publisert 04.07.2017 Sist endra 05.07.2017