Facebook| Twitter Skriv ut

VEIVISER - BOLIG FOR VELFERD

Veiviseren er en ny nettside som ble lanser 1. november 2016. 

Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet primært for kommunene, men også for ansatte i direktoratene, fylkesmannsembetene, samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner.

 I Veiviseren har de samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå. Veiviseren skal bidra til å heve kompetansen hos kommuner og samarbeidspartnere, gjøre offentlig sektor mer transparent og bidra til en mer lik praksis overfor innbyggerne lokalt. Veiviseren skal bygge opp under målsettingene i strategien Bolig for velferd om å skaffe bolig til vanskeligstilte og styrke muligheten for å mestre boforholdet. Strategien sier også at den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv, det bidrar Veiviseren til gjennom innhold i løsningen fra alle de ansvarlige direktorat og samarbeidspartnere.

Veiviseren omhandler blant annet temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner. Veiviseren vil forenkle for kommunene gjennom steg-for-steg veiledning av arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner og aktører. Eksemplene er formidlet av kommunene og viser deres erfaringer.

Veiviseren skal videreutvikles i årene fremover slik at den til enhver tid dekker kommunenes behov

Link til Veiviseren

Publisert 17.11.2016 Sist endra 17.11.2016