Facebook| Twitter Skriv ut

Ny forskrift om oppstartsfasen i planarbeidet

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven trer i kraft 1. januar 2018.

Forskriften har bakgrunn i lovendringene som trådte i kraft 1. juli i år og regjeringens arbeid for å legge bedre til rette for boligbygging og nærings- og samfunnsutvikling. Målet er rask, effektiv og forutsigbar offentlig saksbehandling med god kvalitet. Forskriften gir utfyllende bestemmelser om utforming av planinitiativ, gjennomføring av oppstartmøte mellom forslagstiller og kommunen, og om referatet fra oppstartmøtet.

Mer informasjon i lenke til høgre.

Publisert 13.12.2017 Sist endra 13.12.2017