Facebook | Twitter Skriv ut

Planskjema

I alle plansaker som sendes regionale myndigheter, skal planskjema for Oppland fylles ut.

Dette gjøres for å sikre at viktige moment i arealplaner blir vurdert av forslagsstiller. Planskjemaet er et levende dokument, og blir oppdatert for å tilpasses de gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter innen arealplanleggingen.

Vi oppfordrer derfor alle til å alltid laste ned siste versjon av planskjemaet.

Publisert: 11.04.2016 Sist endra: 31.01.2019