Facebook | Twitter Skriv ut

Plansystemet

Plan- og bygningsloven bygger på prinsippene om lokal folkevalgt styring, og medvirkning fra befolkningen og berørte fagorganer. 

Organisering av planarbeidet er kommunens ansvar, men det er gitt føringer bl.a. gjennom formelle krav til offentlig høring av planer. Kravene har som formål å sikre en demokratisk prosess i dialog med private lokale interesser og med statlige og fylkeskommunale organer.

Publisert: 21.11.2014 Sist endra: 10.08.2017