Facebook | Twitter Skriv ut

Overordnede føringer

Departementer, statlige direktorater, fylkemennene og fylkeskommunene er instanser som kan gi føringer for planleggingen i kommunene, enten i form av retningslinjer eller rettslig bindende planbestemmelser.

Oversikt på miljøkommune.no

På nasjonalt nivå vedtar regjeringen hvert fjerde år nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer.

Staten kan også vedta statlige planbestemmelser for hele eller deler av landet. Forskrift om bestemmelse for kjøpesentre regulerer at det ikke er tillatt å bygge ut kjøpesentre som ikke er i tråd med regonale planer. Bestemmelsen gjelder i 10 år.

Du finner mer informasjon om nasjonale planoppgaver og forventninger på regjenringens nettside.

 

Publisert: 11.01.2016 Sist endra: 11.01.2016