Facebook | Twitter Skriv ut

Nasjonale forventinger

til regional og kommunal planlegging

For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer.

Nasjonale forventninger finner du på regjeringens sine sider

Publisert: 24.08.2015 Sist endra: 24.08.2015