Facebook | Twitter Skriv ut

Statlig plan

Ifølge plan- og bygningsloven (§ 6–4)kan staten utarbeide statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det.

Informasjon om statlig plan på regjeringens side.

Publisert: 24.08.2015 Sist endra: 24.08.2015