Facebook | Twitter Skriv ut

Statlige planretningslinjer

Statlige planretningslinjer (§ 6-2) brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. 

Informasjon om statlige planretningslinjer på regjeringens side.

Publisert: 02.09.2015 Sist endra: 02.09.2015