Facebook | Twitter Skriv ut

Verneområder

Verneområdene i Oppland spenner fra store nasjonalparker og landskapsvernområder til mindre naturreservater og utgjør over 20 prosent av arealet i fylket. Områdene er viktige for å ta vare på mangfoldet av arter og naturtyper.

Forventet oppfølging i Oppland
Det forventes at kommunene i sin planlegging tar hensyn til nasjonale interesser knyttet til eksisterende og planlagte verneområder slik at verneverdiene ikke forringes. Dette gjelder også planlegging i randsoner og nærområder til verneområdene. 

Publisert: 03.12.2015 Sist endra: 13.01.2016


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)