Facebook | Twitter Skriv ut

Jernbane

Det er utarbeidet en egen veileder for god og effektiv samhandling mellom Bane NOR, kommunene som planmyndighet og andre aktører i arealplanleggingen.

I februar 2015 tok Jernbaneverket i bruk en veileder om nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Som en følge av jernbanereformen har Bane NOR oppdatert veilederen.

Bane NOR innehar nå rollen som forvaltningsmyndighet og avgir uttalelser til eksterne planer i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, herunder vil foretaket inneha innsigelsesmyndigheten.

Veileder. Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven

Publisert: 27.08.2015 Sist endra: 13.01.2016


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Bane NOR SF Postboks 4350, 2308 Hamar
Tlf. 22 45 50 00