Facebook | Twitter Skriv ut

Lokalisering av varehandel

Gjennom planmessig lokalisering av kjøpesentre og større handelsbedrifter, kan kommunene styrke eksisterende byer/tettsted og redusere transportbehovet.

Arbeidet med å revidere fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland er nå sluttført. Gjennom Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland er det vedtatt en regional planbestemmelse som legger føringer for etablering av varehandel i kommunene og hvordan dette skal følges opp i kommunenes arealplanlegging.

 

Informasjon om planen finner du her

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 05.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)