Facebook | Twitter Skriv ut

Samfunnssikkerhet i planlegging

Sidene med veiledning innen temaene under samfunnssikkerhet i planlegging vil bygges ut med ekempler etter hvert.

Naturfarer

Ringebu kommune har gjennom reguleringsplanen for Fåvang ivaretatt naturfarer på en god måte. Innenfor planområdet er det både flom- og skredfare. I tillegg til synlighet i plankartet, er det også fulgt godt opp gjennom planbestemmelsene, slik at det blir god konsistens mellom eksisterende kunnskapsgrunnlag og de konekvensene det gir for videre utbygging.

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 28.06.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

NVE, region Øst Postboks 4223, 2307 Hamar
Tlf. 22 95 95 95